14-06-09

Sportreglement BDG 2009-2010

****Koninklijke Belgische Biljartbond               Sportreglementen***

 

Belangrijke bijzonderheden met betrekking tot het volgende sportjaar 2009-2010 :

 

Inschrijvingsdocumenten voor sportjaar 2009-2010 :

Walter Van Wesemael heeft tijdens de Algemene Statutaire Districtvergadering een tweetal bundeltjes uitgedeeld aan elke club van het district met daarin alle documenten met betrekking tot het volgende sportjaar. Gelieve de voorschriften van Walter strikt op te volgen en ALLE DOCUMENTEN aan hem terug te bezorgen.  Hijzelf zal dan alles nog eens controleren en deze documenten dan bezorgen aan Albert Verbeken en Freddy Bauwens.  Dus vooral niets versturen naar deze twee laatsten, één adres en dat is deze van Walter Van Wesemael !!

 

Aanvraag tot retrogradatie :

Een speler die promotie behaalde kan op het einde van het daarop volgende sportjaar retro aanvragen op voorwaarde dat de som van het hoogste gemiddelde, behaald tijdens een speelronde in het  promotiesportjaar, en van het hoogste gemiddelde, behaald tijdens een speelronde in het daarop volgende sportjaar, gedeeld door twee niet hoger is dan het minimum gemiddelde van de promotiecategorie.

- deze retrogradatie kan maar één klasse bedragen.

- de aanvrager wordt behandeld als nieuwe speler (NS).

- het behoort tot de bevoegdheid van de GSC deze retro toe te kennen of te weigeren.

 

Beker der gewesten driebanden KB  - wijziging samenstelling ploeg :

Vanaf volgend sportjaar zullen spelers van 6de klasse (15 punten) nog enkel kunnen deelnemen als dienstdoende speler naar 5de klasse (18 punten).  Zodoende worden de ploegen samengesteld uit volgende klasse :

Speler 1 : 18 – 22 –27

Speler 2 : 22 – 27 – 34

Speler 3 : 27 – 34 - 42

 

 

 

 

                                                                                                              René De Cuyper,  districtsecretaris,  07 juni 2009

 

 

 HOOFDSTUK 15/ BEKER DER GEWESTEN

 

Art.15 – 1. Speelwijze.

 

            Gewestelijke competities:

 

                        a) Vrijspel       (organisatie verplicht)

                        b) Bandstoten (organisatie vrijblijvend.te beslissen op Gewestelijk vlak)

                        c) Kader 38/2             (organisatie vrijblijvend.te beslissen op Gewestelijk vlak)

                        d) Driebanden – Klein Biljart (organisatie verplicht)

                        e) Driebanden – Matchtafel (organisatie vrijblijvend.te beslissen op Gewestelijk vlak)

 

Art.15 – 2. Speelgerechtigd.

 

                        Elke speler die administratief in orde is.

 

Art.15 – 3. Samenstelling der ploegen.

 

A.   Vrijspel:

Speler 1:   30 – 40 – 55            Klein biljart

Speler 2:   55 – 70 – 90            Klein biljart

Speler 3:   90 – 120 – 160            Klein biljart

 

B.     Bandstoten:

Speler 1:   20 – 30 - 40             Klein biljart

Speler 2:   30 – 40      - 55            Klein biljart

Speler 3:   55 – 80 – 110             Klein biljart

 

C. Kader 38/2:

Speler 1:   60 – 90  - 120            Klein biljart

Speler 2:   90 -  120 – 160            Klein biljart

Speler 3:   120 – 160 – 220      Klein biljart

 

D. Driebanden Klein Biljart:

Speler 1:   18 - 22 - 27            Klein biljart

Speler 2:   22 – 27 - 34            Klein biljart

Speler 3:   27 – 34 – 42            Klein biljart

 

E. Driebanden Matchtafel. Wordt gespeeld naar verminderde punten:

Speler 1:   15 – 18 - 22             Matchtafel

Speler 2:   18 – 22 - 27            Matchtafel

Speler 3:   22 – 27 – 34            Matchtafel

 

Art. 15 – 4 Wedstrijdbepalingen.

 

-Er wordt gespeeld in poule unique met heen- en terugwedstrijden.

-Er kan op één biljart gespeeld worden.

-Er wordt gestreefd naar reeksen van 8 ploegen.Voor driebanden Matchtafel naar reeksen van 12 ploegen.

–De wedstrijden mogen eventueel een week vervroegd worden t.o.v. de kalenderdatum.

-De wedstrijden mogen niet verlaat worden om per speelronde een juist overzicht van uitslagen aan de

  pers te kunnen mededelen.

-De wedstrijden vangen aan om 19.30 u In de weekends kan men op andere tijdstippen aanvangen.

-Een onvolledige of verkeerde opgestelde ploeg verliest met forfait cijfers (6-0) andere ploeg 100%.

-Nochtans mag het aanvangsuur bij onderlinge overeenkomst gewijzigd worden.

-De wedstrijdkalender wordt opgesteld door de Gewestelijke sportcommissie.

-In het gewest moeten er minimum 8 ploegen voor de discipline ingeschreven zijn om in aanmerking

  te komen voor de NATIONALE FINALE –voorlopig niet van toepassing voor driebanden Matchtafel

  

Art. 15 – 5. Inschrijvingen.

 

a)      Er moet ingeschreven worden op het speciaal ontworpen formulier voor deze competitie en dit voor

1 juli bij de verantwoordelijke voor deze competitie.

b)      De effectieve ploegen dienen opgegeven te worden alsook de reservespelers. De reservespelers kunnen

globaal  ingeschreven worden zonder vermelding van eventuele ploeg. De effectieve spelers mogen niet opgesteld worden in één andere ploeg ook niet in de Geestelijke nacompetitie,wel in de Nationale Finale. Maar de reservespelers mogen in eender welke ploeg invallen, ook al zijn zij in één andere ploeg, als reserve speler opgesteld geweest.

In geval van misbruik kan de Gewestelijke sportcommissie ingrijpen.

c)       Een  speler kan later ingeschreven worden mits goedkeuring van de GSC

d)      Twee ploegen van éénzelfde club kunnen in dezelfde reeks uitkomen. Zij zullen elkaar dan in de eerste

speelronde ontmoeten.

e)   Normaliter speelt iedere speler naar de punten van de categorie waarin hij  behoort – afwijking hieraan        

in de competitie driebanden Matchtafel. Zie Art. 15 – 3 E(15=10/ 18=12/ 22=15/ 27=18/ 34=23)

    f)   2 spelers kunnen geforceerd spelen indien noodzakelijk (maar wel de wiskundige volgorde volgen).                    Als hij in de loop van de competitie terug op zijn normale plaats kan spelen, speelt hij terug naar de punten van de categorie tot welke hij behoort.

                                   Maar eens  als d.d. gespeeld, dient hij steeds dezelfde plaats te behouden in de ploeg.  

g)      Een nieuwe speler die aanvangt in een bepaalde klasse dient minimum in deze klasse te blijven spelen.

 

Art. 15 – 6. Klassement.

 

                                 1) Matchpunten  6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0.

  2) Percentage carambolage: per individuele wedstrijd

  3) Effectieve spelers moeten minstens de helft van de voorziene wedstrijden gespeeld

      Hebben;Per wedstrijd te kort worden er 6 matchpunten afgetrokken

 

Art. 15 – 7. Herklassering & Promoties.

 

A)Voor nieuwe spelers, Is er mogelijk herklassering na 3 wedstrijden. (GEEN Retrogradaties.) in

 Overeenstemming met de Nationale sportreglementen.

 Ingeval van herklassering moet deze speler naar zijn nieuwe punten spelen dit na bekendmaking door    

 de verantwoordelijke van deze competitie, de betrokken speler mag op zijn plaats blijven spelen. 

 Als de opklimmende volgorde gerespecteerd wordt, zoniet moet hij van plaats wisselen.

             In geval deze herklassering in één andere competitie is behaald geldt deze ook in de                                                         BEKER DER GEWESTEN”.

             Een geherklasserde speler, speelt eventueel in het individueel kampioenschap naar de nieuwe punten

            ook als NS.

            Indien de kalender is opgemaakt, speelt hij in de eerste speelronde naar zijn oude punten, maar

             bekomt herklassering voor de volgende speelronde.

 

      B.)Gekende speler, Iedere gekende speler kan promotie bekomen in de volgende gevallen:

               Op alle wedstrijden van de heenronde. 

               Op alle wedstrijden van de terugronde.

               Op alle wedstrijden van de volledige competitie.

                De promotie gaat onmiddellijk in na behalen van de promotie. In dat geval dient de speler vanaf de            volgende wedstrijden in deze competitie zijn nieuwe punten  te spelen,

               de betrokken speler mag in de ploeg op zijn plaats blijven spelen.

               In alle nog aan te vatten competities dient de speler eveneens naar zijn nieuwe punten te spelen.

                Meervoudige promoties wordt eveneens toegepast.

 

      C)Ingeval er een herklassering of promotie is,            dient deze gemeld te worden door de

 Verantwoordelijke van deze competitie aan de Gewestelijke bestuurder en aan de verantwoordelijke van  de waarvoor hij speelt

 

      D) Bij promotie of herklassering in ander competities,dient de betrokken speler naar zijn   

                nieuwe punten te spelen in de “ BEKER DER GEWESTEN”.

                 Zie ook Art.10.8 Van de nationale sportreglementen.     

 

      E) Verminderde punten.

                 Herklassering en/of  promotie is ook van toepassing bij wedstrijden naar verminderde punten. 

 

      F) Elke speler is verantwoordelijk voor het kennen van zijn promotie. ( In andere competities) 

 

Art. 15 – 8 Samenstelling reeksen.

 

Worden bepaald aan de hand van de inschrijvingen en steekgebonden

 

Art 15 – 9. Prijzen.

 

            De prijzenpot zal ieder jaar bepaald worden door het bevoegd Gewestelijk Bestuur.

 

Art 15 – 10. Forfaits.

 

         Er zal één boete van 25€ per wedstrijd worden opgelegd.

           Alle forfaits worden behandeld door de Gewestelijke sportcommissie.

           Bij één algemeen forfait na uitgifte van de kalender, bedraagt de boete 62.50€

         Niet tijdig opsturen van het samenvattingblad 5€ boete 2° maal verdubbeld enz……

 

Art. 15 – 11. Algemeen.

 

            - Iedere club moet een speeldag bepalen voor zijn thuiswedstrijden.

            - Verplicht spelen op 2 biljarts indien deze beschikbaar zijn;de bezoekende ploeg dient te helpen

   bij arbitrage en aantekenen indien noodzakelijk

- De uitslagen (wedstrijdbladen en samenvattingblad) moeten onmiddellijk na afloop van de ontmoeting        verstuurd worden per post; fax of per E-mail naar de verantwoordelijke.

- Clubs die spelen op Donderdag; vrijdag en in het weekend moeten de uitslag telefonisch

              ten laatste zaterdag voor 14.00 u aan de verantwoordelijke sportbestuurder laten geworden

- De speelweek vangt aan op Zaterdag.

- Per ploeg mag er één gastspeler worden opgesteld.(in het bezit zijn van een kleine lidkaart)

- De verantwoordelijke van de bekercompetitie is de Gewestelijke sportbestuurder tenzij het Gewestelijk

              Bestuur één andere persoon hiervoor heeft aangeduid.

 

Art. 15 – 12.Nationale finales.

              

               Nationale finales worden ingericht in de volgende spelsoorten:   

1.      vrijspel       – Klein Biljart

2.      Driebanden – Klein Biljart

3.      Driebanden -  Groot biljart

4.      Kader          -  Klein Biljart

              De kampioen van het Gewest is geplaatst voor de Nationale finale

               Speelwijze: poule unique op 2 dagen bij voorkeur op 3 biljarts.

 

07:13 Gepost door BC Carambol in Biljarten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.